Friday, September 15, 2023
Apple Watch Modelleri
More
  AnasayfaSporFenerbahçe'nin hukuktan sorumlu üyesi Fethi Pekin, sarı lacivertlilerin yeni tüzüğünü SÖZCÜ'ye anlattı.

  Fenerbahçe’nin hukuktan sorumlu üyesi Fethi Pekin, sarı lacivertlilerin yeni tüzüğünü SÖZCÜ’ye anlattı.

  Fenerbahçe yönetimi, 2023 yılı nisan ayından önce büyük tüzük tadil kongresi yaparak, kulübün anayasası olan tüzükte ciddi değişikliklere gidecek. Kulüp tüzüğü, spor kulüplerinin kuruluşu, organları, mali yükümlülükleri ve kısıtlamaları ile yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin köklü düzenlemeler getiren ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ ile uyumlu hale getirilecek. Böylece kulübün işleyişi, bakanlığın belirlediği esaslara göre düzenlenecek.

  2018 yılından bu yana kulüp avukatları ve finans ekibi ile ayrıca geçmiş ve şimdiki dönem yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, kurullar, akademisyenlerin de katılımları ve görüşleriyle kulüp tüzüğü konusunda gerçekleştirilen sıkı çalışmaların ardından, yeni tüzüğün taslağını hazırlayan hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin yeni tüzük taslağı ile ilgili Sözcü Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.

  Hedef; kapsamlı bir büyük tüzük tadilatı yaparak, uzun yıllar tüzük tadilatı ihtiyacı hissedilmemesini sağlamak.

  “HERKESİN İÇİNE SİNECEK”

  Uzun yıllar tüzük tadilatı ihtiyacı hissedilmemesini sağlamak istediklerini anlatan Pekin, “Tüzük Fenerbahçe’nin anayasasıdır. Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe’nin camiada herkesin içine sinecek yepyeni bir tüzüğü olsun istiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir tüzük yapacağız. Spor endüstrisindeki gelişmeleri yakalamış, şeffaf, modern, daha demokratik, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır, diğer yandan da getirilen mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayan kongre üyelerimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir Fenerbahçe tüzüğü olacak. Kulüp üyelerinin de görüşünü aldıktan sonra; tüzüğü çağın gereklerine ve güncel mevzuatın kurallarına uygun şekilde nihai haline getireceğiz ve 26 Nisan 2023’den önce tüzük tadil kongremizi yapacağız. Yapacağımız tüzükle örnek teşkil etmek istiyoruz. Bütün spor kulüpleri tüm sivil kurum ve kuruluşlarına güzel bir örnek olsun istiyoruz. Tüm çıkış noktamız bu.” dedi.

  Deneyimli hukuk insanı yeni tüzüğün, spor endüstrisindeki gelişmeleri yakalamış, şeffaf, modern, daha demokratik, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır, mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayacağını söyledi.

  PLANLANAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER

  Mevcut kongre üyelerimizin yüzde 90’ı temsilci üyeliğin kaldırılmasını istiyor. Temsilci üyeliği, bu üyelerin mevcut haklarını koruyarak kaldıracağız.

  Üyelik şartlarında üyelik kriterlerinde bazı değişiklikler öngörüyoruz. Üyelik kriterlerinde bazı dokunuşlar yapacağız. Mevcut tüzükte belli başlı suçlardan hüküm giymiş kişilerin kongre üyesi olması mümkün değil, biz kanunun emrettiği şeylere bazı ekler koyarak bu maddeyi genişleteceğiz.

  Kadınlara, çocuklara şiddet uygulamış kişilerin Fenerbahçe kongre üyeliği gibi kıymetli bir kimliğe sahip olması mümkün olmasın istiyoruz.

  Üyelerin giriş ücreti ve ücretlerin nasıl ödeneceği konusunda hususlar olacak.

  Yıllık aidatı belli sürede ödemeyenlerin otomatikman üyelikten çıkartılması, özel giriş ücreti ödeyerek üye olma şartlarında bazı değişiklikler yapacağız

  Mevcut tüzüğün 10. maddesinde yönetim kurulunun yetkisinde 50 kişilik sınırlı bir kontenjan var, bu kapsama girenlerin üye giriş ücreti ödemeden üye olmaları mümkün.

  Bu maddede, belirtilen ve kontenjan üyelikten faydalanacak makamlar sayıldıktan sonra “ile toplumda Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve kulübün amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunabilecek olanlar” şeklinde yoruma açık bir cümle var. ‘ile’ den dolayı karışıklığa neden oluyor, bunu açıklığa kavuşturacağız.

  “Başta sayılan makamlarda görev almış ya da almakta olan hem de Fenerbahçe sevgisiyle temayüz etmiş olanlar” şeklinde düzeltilerek yoruma açık olan kısmı kaldıracağız. Bu üyeler üye giriş ücretlerini ödemekten muaflar ancak yıllık aidatlarını ödüyorlar, bu hükmü de açık açık belirteceğiz. Burada bir karışıklık olmasın.

  Üye giriş ücretinde ve yıllık aidatta senelik TÜFE oranında bir artış sağlanması konusunda bir düzenleme yapacağız. Böylece bu konuyu ikide bir gündeme getirmekten çıkartabiliriz. Böylelikle tüzüğü değiştirdiğimizde üye giriş ücreti ve yıllık aidatı herkes bilecek.

  Başkanlığa, yönetim kuruluna, denetim kuruluna aday olacak kişilerin listesinin genel kuruldan makul bir süre önce bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

  Kongrenin birinci gününde dahi listelerde değişiklikler yapıldığını biliyoruz, bu mümkün ama doğru bir şey değil. Oy verenlerin makul bir süre öncesinde kimin aday olacağını, yönetim kurulunun kimlerden oluşacağını bilmesi lazım. Buna 7-10 gün gibi makul bir süre koyacağız.

  Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gerektiği birtakım kriterler koymayı düşünüyoruz. Belli bir oranda yönetim kurulu üyesinin üniversite mezunu olması, birkaç tane üyenin ihtisas sahibi olması, en az bir hukukçu, iktisatçı, en az bir tane önde gelen sporcularımızdan birisinin yönetimde olması vb. kriterler koymayı düşünüyoruz.

  Kurumsal hafızanın devam edebilmesi için yönetim kurulunda oy hakkından yoksun bir üst düzey kulüp çalışanının yönetim kurulunun doğal üye olması. Bunu tam netleştiremedik, şu anda bir beyin jimnastiği yapıyoruz.

  Geldiğimizde 3 senelik görev süresinin kısa olduğunu düşündük. İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yönetim kurulu görev süresini değiştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yönetim kurulunun görev süresinin üst üste 2 ya da 3 dönemle sınırlandırılması da yeni tüzükte karşılaşabileceğimiz bir şey.

  Disiplin, denetim, sicil, balotaj kurullarının üyelerinin sayısı, kriterleri, daha iyi çalışır hale gelmesi, Yüksek Divan Kurulunun daha işlevsel hale gelmesi, yönetim kuruluna Fenerbahçe’nin menfaatlerine katkı sağlayabilecek görüş ve öneriler oluşturabilmesi için kurullara da benzer kriterler getirmeyi düşünüyoruz.

  Üye eş ve çocukları, sporcular, eğitim ve öğretim kurulunda eğitim görenler, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri, vefat eden üyelerin eş ve çocukları giriş ücretlerinin belli oranını ödeyerek, üye olabiliyor. Bunları yeknesak hale getirmeye düşünüyoruz.

  81 SAYFA VE 75 MADDE

  Fethi Pekin, tüzük tadil kongresinin 26 Nisan 2023’te yapılacağını anlattı ve “Kongre üyelerimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun arzusu mümkün olduğunca çok sayıda kongre üyemize dokunmak, kongre üyemizin fikir ve önerilerini almak. Biz de bu fikir alışverişlerine YDK üyelerimiz ile başladık. Önümüzdeki aylarda kongre üyelerimizle birkaç sefer bir araya geleceğiz, kongre üyesi sayısı yüksek olan derneklerimizi ziyaret ederek bir araya geleceğiz. Kongre üyelerimizin katılımcı olmasını sağlayarak, tüzük genel kuruluna gelmeleri için çalışıyoruz. Şu anda tüzük metni hazır, 81 sayfa ve geçiciler hariç 75 maddeden oluşuyor.” ifadesini kullandı.

  “KANUNA UYUMLU OLMAK ZORUNDA”

  Yapılacak değişikliklerin yeni çıkan yasaya uygun olması gerektiğini söyleyen Pekin, şu detayları verdi:

  “Yapacağımız değişiklikleri 3 ana başlık altında değerlendirebiliriz. 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren spor kulüpleri ve spor federasyonları yasasına göre spor kulüpleri 1 yıl içerisinde spor kulüpleri tüzüklerini, spor anonim şirketleri de esas sözleşmelerini kanuna uyumlu hale getirmek zorunda. Spor kulüpleri yasasının zorunlu kıldığı değişiklikleri yapması gerekiyor. Bu değişiklikler muhasebe ilkeleri, bütçe harcama ve borçlanma ilkeleri ile borçlanma ve bütçe esasları, mali dönemin belirlenmesi gibi ağırlıklı bütçe ve finansal konularda zorunluluklar getiriyor.”

  “SPOR MÜSABAKALARINA KATILAMAYIZ”

  “Başkan ve yöneticilerin borçlanma ile ilgili sorumlulukları var, bağımsız denetçi tarafından konsolide bütçe hazırlanması, harcama limitleri gibi maddeler var. Yasanın getirdiği zorunluluğu yerine getirmezseniz bakanlık nezdindeki tesciliniz iptal olur, spor müsabakalarına katılmanız mümkün olmaz. Yasanın emrettiği konuları tüzük kapsamına sokmak zorundasınız. Kanunda emrettiği gibi bu maddeleri bütün kulüplerin tüzüklerine koyması gerekiyor.”

  “FENERBAHÇE’NİN ANAYASASI”

  “Kongre üyelerimizin tüzükle ilgili fikir ve önerilerini almaya, onlarla görüş alışverişleri yapmaya başladık. Mevcut tüzüğümüze göre; olağanüstü tüzük tadil kongresi için 15 (on beş) gün öncesinden revize tüzük metniyle birlikte çağrı yapmak zorundayız. Bu çağrıyı metinle birlikte yapacağız. Kongre üyelerimizin yüzde 10’unun katılması gerekiyor, toplantıya katılanların da üçte ikisinin olumlu oyuyla tüzük tadili mümkün. Tüzük metni Fenerbahçe’nin anayasasıdır.”

  ELEKTRONİK GENEL KURUL GELİYOR

  “Diğer madde elektronik genel kurul. Biz kulüp olarak pandemi döneminde genel kurul yapamayacağımız için bakanlık nezdinde elektronik genel kurul yapılabilmesi için görüşmeler yaparak, bunu kanunen mümkün hale getirmeye çalıştık. Bugüne kısmetmiş. Yasa çıktıktan sonra ilgili yönetmelikle elektronik genel kurul da mümkün hale geldi.”

  “FIRSAT ÖNÜMÜZE GELDİ”

  “Özellikle Fenerbahçe gibi yurtiçinde ve yurtdışında 40 bini aşkın üyesi olan bir spor kulübü için tüzük metninin görüşülebilmesi için üyelerin yüzde 10’unun katılma zorunluluğu bizim için kritik bir konu. Elektronik ortamda genel kurulun yapılması bu nisabın sağlanmasını olumlu yönde etkileyecektir. Bizim zaten yapmak istediğimiz ve 2 sene üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu fırsat da önümüze geldi.”

  “TÜZÜK METNİ ÜYELERE SUNULACAK”

  “Çalışmalarımız neticesinde bir taslak hazırladık ve tüm kurullarımızla birlikte bir yol haritası oluşturduk. Bu taslak metni ilk olarak YDK üyelerimize sunduk. Onların katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli bir görüş alışverişi oldu. Bundan sonraki adımlarımızda da Kulübümüz Kongre Üyelerinin bilgi ve incelemesine sunmayı planlıyoruz. Amacımız kongre üyelerinin desteğini ve fikrini alarak tüzük metnimizi çağın gereklerine ve güncel mevzuatın kurallarına uygun şekilde nihai haline getirmek ve Kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılar bir metin ortaya çıkarmaktır.”

  “YAPILDI BİTTİ ALGISININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN…”

  “Burada bahsi geçen değişiklik ve güncellemeler şu an üzerinde çalışılan ve fikir seviyesinde olan düşüncelerdir. Gerek yapacağımız toplantılar gerekse medya aracılığı ile ileteceğimiz mesajlarla camiamızın görüşlerini alıp geniş bir perspektifte değerlendireceğimiz konulardır. Bunlar yapıldı bitti ve artık değişiklik olmayacak algısının önüne geçmek adına bunu vurgulamak istiyorum.”

  “ÜYELERİN KATILIMI ÇOK ÖNEMLİ”

  Fenerbahçe Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman ise, tüzük değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

  “Tüzük sürecinde işin teknik kısmı Fethi Pekin Bey’in liderliğinde ilerlerken, üye ilişkileri departmanı olarak biz de üyelerimizin sistemimizdeki tüm bilgilerini güncelleyerek onlara ulaşma ve mesajlarımızı iletme odağında yaklaşıyoruz. Bu konuda Başkanımızın hassasiyeti üyelerimizin olabilecek en fazla katılımla ve destekle tüzüğümüzü son haline getirmek ve Kulübümüz için hayata geçirmek.”

  Bu noktada tüzük çalışmalarımıza katılımcı, çoğulcu, herkese dokunabileceğimiz, etkileşim içinde olabileceğimiz bir yapıya ulaşmak adına destek veriyoruz. İlk toplantımızı Yüksek Divan Kurulu Üyelerimizle yaptık, önümüzdeki dönemde de üyelerimize ulaşacağız. Üyelerimizin kulüpten yapılacak mesaj ve çağrılara katılım göstermeleri bizim için çok önemli.”

  TÜZÜK TADİLİ NEDEN YAPILIYOR?

  26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasaya göre kulüpler, bir yıl içerisinde tüzüklerini, spor anonim şirketleri de esas sözleşmelerini kanuna uyumlu hale getirmek zorunda. Yeni yasa, finansal konularda zorunluluklar getiriyor. Harcama limiti geliyor. Yöneticiler, borçlanmadan sorumlu oluyor.

  İLGİLİ HABERLER

  YORUM BIRAKIN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Reklam -İlk Sayfa Garantili Seo

  En popüler

  Son Yorumlar